Zpracování rozpočtů staveb v dopravní a mostním stavitelství

Zabýváme se zpracováním různých druhů rozpočtů staveb. Naše společnost disponuje odborníky z profesního sdružení rozpočtářů. Sestavíme výkaz výměr podle projektové dokumentace, ze kterého vycházíme při zpracování položkového rozpočtu. Dbáme na přesně vymezené množství a specifikaci stavebních prací, aby investor předešel možným vícepracem při samotné realizaci staveb.

Vytváříme rozpočty dle platné legislativy vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek či rozpočty pro stavby na dotace od státního fondu dopravní infrastruktury. Dále provádíme ocenění stavby individuální kalkulací, které je využito převážně při výběru vhodného dodavatele stavby, přičemž investor předloží k ocenění položkový rozpočet s vynechanými cenami (tzv. slepý rozpočet). Pracujeme s rozpočty ve formátech *.xls(x), *.pdf, *.xml a XC4. K tvorbě a zpracování rozpočtů používáme stavební software KROS 4 s využitím nejnovější cenové soustavy ÚRS či Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP).

PODOBNÉ REFERENCE