Společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o. je českou stavební společností založenou v roce 2015.

Od počátku naše společnost svoji činnost opírá o mostní stavby, které tvoří významnou část naší výroby. Realizujeme také stavby v dopravním či pozemním stavitelství.

Všechny zakázky zhotovujeme jako generální dodavatel vlastními kapacitami. Disponujeme vlastním strojním vybavením pro zemní práce, demolice a autodopravu. V odborných dělnických profesích disponujeme tesaři, železobetonáři, zámečníky nebo zedníky. Společnost také nabízí specializované činnosti výroby jako je montáž a demontáž mostních provizorií, tryskání ocelových konstrukcí nebo jádrové vrtání.

Významnou činností naší společnosti jsou také expertní služby ve stavebnictví. V našem týmu jsou specialisti s patřičnými oprávněními na prohlídky mostů, prohlídky ocelových konstrukcí, diagnostiku mostních a jim podobných konstrukcí, rozpočtáři nebo projektanti.

Našimi zákazníky jsou příspěvkové organizace státu, krajů nebo obcí jako je ŘSD ČR, správy silnic krajů, obce a města či jejich organizace, ale také soukromí investoři.