0+
realizací
0+
tun použitého železa
0+
kubíků použitého betonu

Společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o. je generální dodavatel mostních staveb.

Provádíme vlastními kapacitami opravy, rekonstrukce a novostavby mostních objektů. V potrfoliu provedených zakázek máme silniční i železniční mosty nebo lávky pro pěší či cyklisty.

Disponujeme vlastními kapacitami a stroji pro provádění demolic, zemních prací a autodopravy. K dispozici máme desítky pracovníků v tesařských, železobetonářských, kamenických nebo zednických oborech. Umíme navrhnout a postavit pomocné technologie jako jsou mostní skruže, bednění, lešení a pod. V našem týmu jsou zkušení technici, kteří získali praxi na nejnáročnějších mostních stavbách v České republice i zahraničí.

Umíme zhotovit všechny typy nosných konstrukcí od dřevěných přes železobetonové, předpjaté, spřažené ocelo-betonové nebo ocelové. Při návrhu realizačních dokumentací spolupracujeme s renomovanými projekčními kancelářemi nebo si jej projektujeme sami. Věnujeme se také specializovaným činnostem s mostními stavbami souvisejícími, jako je: zvedání mostů, výstavba provizorních mostů z vlastního inventárního majetku, tryskání ocelových konstrukcí nebo jádrové vrtání.

REFERENCE

Více referencí