Projekt
POŘÍZENÍ STROJŮ A VYBAVENÍ PRO ROZŠÍŘENÍ FIRMY PONVIA
CONSTRUCT S.R.O.
CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016277

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je pořízení technologií strojů a zařízení pro rozšíření firmy PONVIA CONSTRUCT s.r.o., a to rozšíření portfolia služeb, zkvalitnění stávající nabídky služeb – komplexních služeb v oblasti rekonstrukcí či výstavby mostních konstrukcí v silničním stavitelství.