Lávka Farská humna přes řeku Sázavu

Stručná charakteristika prováděného díla:

 • novostavba lávky pro pěší a cyklisty
 • bednění, armování a betonáž opěr
 • osazení ocelové nosné konstrukce
 • bednění armování a betonáž spřažené železobetonové desky mostovky
 • provedení přímopochozí izolace
 • osazení atypického zábradlí s integrovaným osvětlením

Lávka Klafar přes řeku Sázavu

 • novostavba lávky pro pěší a cyklisty
 • bednění, armování a betonáž opěr
 • stavba mostní skruže
 • bednění armování a betonáž nosné konstrukce
 • provedení přímopochozí izolace
 • osazení zábradlí

PODOBNÉ REFERENCE