Nabízíme zapůjčení vlastního mostního provizoria typu MS (Mostová souprava) a provizorní lávky pro pěší. V rámci zapůjčení mostního provizoria nebo lávky nabízíme i vyhotovení výrobně technické dokumentace (VTD) pro osazení mostního provizoria nebo lávky, montáž, 1. Hlavní prohlídku mostu (lávky), potřebnou údržbu během pronájmu a samozřejmě demontáž mostního provizoria.
K dispozici je kompletní souprava o rozpětí 21m. Most může být využit v rámci objízdných tras při rekonstrukcích mostních objektů, provizorní přemostění různých překážek, přemostění stávajícího mostního objektu s nedostatečnou únosností, jako staveništní přemostění inundačních území, atd… Nabízíme také montáž a demontáž dalších typů provizorních mostů včetně zajištění zápůjčky jako je MMT ( tzv. Mamut ), MMS, PN a další, které jsou v majetku státu. Pro stavby ŘSD ČR je zapůjčení zdarma.

Nabízíme zapůjčení vlastního provizoria lávky pro pěší a cyklisty až do rozpětí 14,4 m. K dispozici máme celkem 100 m lávek.

Přehled základních parametrů Mostové soupravy MS:
Rozpětí: 6, 9, 12, 15, 18, 21m
Volná šířka na mostě: 4,0 m
Typ převáděné komunikace: jednosměrná
Zatížitelnost: vn = 11t (normální) , vr = 40t (výhradní pro rozpětí ≤18m), vr = 37t (výhradní pro rozpětí 21m)

Popis Mostové soupravy MS
MS je konstrukce tvořená kompletními mostními díly o délce 3 m. MS je mostní provizórium s dolní ocelovou mostovkou z vlnitého plechu s jedním jízdním pruhem s rozpětím jedné soupravy do 21m. Podélný sklon nosné konstrukce o jednom poli nesmí překročit 8 %, při dvou a více polích 6 %. Příčný sklon nosné konstrukce se doporučuje 0 %. Rychlost stavby je v řádu hodin, efektivní doba použití ve dnech až letech, most je schválen pro civilní provoz (TP90 MD ČR).
Montáž mostu se provádí na vysouvací dráze s výsuvným krakorcem a pomocí vozidla se vysouvá přes překážku, při použití těžkého jeřábu je možné most přímo uložit do překážky bez nutnosti použití výsuvného krakorce. Mostní konstrukce se ukládá na úložné desky, které mohou být osazeny přímo na upravený rostlý terén, na rovnaninu z hranolů nebo na betonovou spodní stavbu. Při osazení úložné desky na rostlý terén se musí posoudit napětí základové spáry pro daný případ.
MS je charakteristická rychlou a jednoduchou stavbou a nízkými nároky na přepravní kapacitu. Efektivní použití je pro mosty délky 12–27 m.

PODOBNÉ REFERENCE