Lávka pro pěší přes Libochovku v obci Dolní Loučky Stručná charakteristika prováděného díla:

  • zemní práce pro založení objektu
  • bednění, armování a betonáž spodní stavby-opěry
  • stavba mostní skruže
  • bednění, armování a betonáž nosné konstrukce
  • zemní práce a terénní úpravy;

PODOBNÉ REFERENCE