Silnice II/377 a úpravy napojení a sjezdů v obci Mostkovice

Stručná charakteristika prováděného díla:

  • odstranění původního vozovkového souvrství
  • pokládka obrubníků a dlažeb
  • provedení podkladních vrstev vozovek
  • provedení nových sjezdů do postranních ulic
  • pokládka živičných vrstev vozovky
  • zemní práce
  • terénní úpravy
  • provedení trvalého svislého a vodorovného značení

PODOBNÉ REFERENCE