Novostavba místní komunikace v Polné

Stručná charakteristika prováděného díla:

  • odstranění původního vozovkového souvrství
  • zemní práce-výkopy, násypy
  • pokládka obrubníků a dlažeb
  • provedení podkladních vrstev vozovek
  • pokládka živičných vrstev vozovky
  • terénní úpravy veřejné osvětlení
  • provedení trvalého svislého a vodorovného značení

PODOBNÉ REFERENCE