Stručná charakteristika prováděného díla:

 •  rekonstrukce Langrova ocelového příhradového mostu délky 48,78 m s železobetonovou    spodní mostovkou a betonovými opěrami
 •  zřízení dopravně inženýrských opatření;
 •  demolice stávající mostovky;
 •  zemní práce;
 •  Kompletní obnova PKO ocelové nosné části konstrukce (otryskání, nátěr PKO)
 •  oprava ocelových částí konstrukce a doplnění spřahovacích trnů
 •  realizace železobetonové mostovky a říms;
 •  provedení dilatačního závěru;
 •  sanace spodní stavby
 •  provedení ochranných hydrofobních nátěrů železobetonů
 •  pokládka vozovkového souvrství na předpolí (štěrkodrtě, asfaltový beton);
 •  dodávka a montáž mostních zábradlí;
 •  provedení úprav koryta (kamenná dlažba do betonu);
 •  terénní úpravy;

PODOBNÉ REFERENCE