Přehled základních parametrů provizorní lávky typu PONVIA LPM5

Ocelová nosná konstrukce z válcovaných nosníků HEB 160 osové vzdálenosti 0,6m modulové délky (2,5m a 5,0m). Podélně jsou modulové délky spojeny pomocí příložných profilů U120 a soustavou 20ks pevnostních šroubů M16 na celkovou délku 7,5 m. Příčné ztužení je mezi sousedními nosníky pomocí dvojice válcovaných profilů U 120 připojených 4ks šrouby M16 k hlavním nosníkům. U modulové délky 2,5m 2 mezilehlá příčná ztužení (na každém konci 1ks), u 5,0m modulu pak 3 příčná ztužení (na koncích a uprostřed rozpětí). Mostovku tvoří dřevěné mostiny tl. 50 mm, délky 2,0m a šířky 0,16m. Mostiny jsou přibity hřeby k podélným svalků 80x26mm, které jsou uloženy na příčná ztužení.

Ložiska tvoří dřevěné fošny tl. 50 mm, délky 2,2m a šířky 0,16m.
Mostní závěry: nejsou.
Montáž se provádí s pomocí jeřábu během jednoho pracovního dne.
Efektivní použití je až do 7,5 m.
Zatížitelnost: 5 kN/m2

Přehled základních parametrů provizorní lávky typu PONVIA LPM14

Ocelová nosná konstrukce z válcovaných nosníků IPE400 v osové vzdálenosti 1,8m délky 12,1m. Nosníky jsou ztuženy příčníky ve vzdálenostech 2,0 m z dřevěných průřezů 2*0,12×0,12 m. V místě ztužení jsou nosníky z vnějšku sepnuty dvojicí spínacích tyčí a matic typu dywidag DW16. Mostovku tvoří dřevěné mostiny tl. 50mm, délky 2,0m a šířky 0,16m. Mostiny jsou přibity hřeby k podélným svlakům 80x50mm, které jsou uloženy na mostinách podél zábradlí a tvoří okopovou hranu lávky.

Ložiska tvoří dřevěné fošny
Mostní závěry: nejsou.
Montáž se provádí s pomocí jeřábu během jednoho pracovního dne.
Efektivní použití je až 14 m.
Zatížitelnost: 5 kN/m2

PODOBNÉ REFERENCE