I/11 Častolovice most ev.č. 11-053, oprava vozovky a MDZ

Stručná charakteristika prováděného díla:

  • odstranění stávající vozovky s přesahem do obou předmostí
  • odstraněním celoplošné izolace na mostě
  • odstranění spádové vrstvy na mostě
  • obnova železobetonové monolitické spádové desky mostovky
  • obnova celoplošné izolace pod vozovkou
  • zřízení drenážních a odvodňovacích proužků podél odrazných hran chodníků
  • osazení odvodňovačů celoplošné izolace s vyústěním pod podhled nosné konstrukce
  • zhotovení revizních otvorů
  • provedení trvalého vodorovného značení
  • PODOBNÉ REFERENCE