Most ev. č. 377-022 v obci Mostkovice

Stručná charakteristika prováděného díla:

 • zřízení dopravně inženýrských opatření
 • demolice původního mostního objektu
 • zemní práce
 • hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách
 • bednění armování a betonáž spodní stavby
 • osazení prefabrikovaných nosníků VSTI
 • ztracené bednění mostovky, armování a betonáž
 • provedení dilatačního závěru
 • zhotovení celoplošných izolací
 • pokládka vozovkového souvrství na předpolí (štěrkodrtě, asfaltový beton)
 • dodávka a montáž mostních zábradlí
 • provedení úprav koryta (kamenná dlažba do betonu)
 • terénní úpravy

PODOBNÉ REFERENCE