Most ev.č.4808-8 přes řeku Lubina v obci Skorotín

Stručná charakteristika prováděného díla:

 • provedení dopravně inženýrských opatření
 • odstranění vozovkových vrstev, říms a spřažená desky mostovky
 • zvednutí obou mostních polí a sanace čel nosníků
 • bednění armování a betonáž úložných prahů
 • spuštění nosní konstrukce na nová ložiska
 • bednění, armování a betonáž spřažené desky mostovky
 • zhotovení celoplošných izolací
 • bednění, armování a betonáž říms
 • pokládka vozovkového souvrství
 • dodávka a montáž mostních zábradlí
 • terénní úpravy

PODOBNÉ REFERENCE